In Memoriam

Henk van der Hilst , 1923-2017

Vrijdag 6 januari is op 93-jarige leeftijd Henk van der Hilst overleden. Het ging de laatste tijd met zijn gezondheid weliswaar steeds minder, maar tot op hoge leeftijd was hij zowel actief op de clubavond als op - vanaf het begin, 15 jaar geleden - de maandagmiddag bij MMS.

Zijn laatste optreden was kort voor Kerst, een ronde Rapid bij MMS. Ik had eigenlijk niet meer op zijn komst gerekend, maar stond graag mijn plaats af. Een voorlaatste ronde tegen Piet Sluiter. Meer dan 180 jaar tegen elkaar. De heren namen er de tijd voor. Henk behoorde weliswaar niet bij de oprichters van onze club , maar was wel al vrij snel na de oprichting lid.

Tijdens zijn voorzitterschap - vanaf 1966 tot 1971 - werd bij het vijfde lustrum door Max Euwe een levensgroot schaakspel aangeboden. Vermeldenswaard is voorts dat Henk in het seizoen 2007/2008 het beste externe resultaat behaalde. Op een leeftijd dus van 82 jaar!!

Ik zal zijn welbespraakte dankwoord voor de sluiting van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaan missen. Het bestuur werd dan, ongeacht of ze geleverd waren of niet, hartelijk bedankt voor de geleverde inspanningen. Moge hij rusten in vrede.

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op woensdag 11 januari om 14.00 uur in de aula van de begraafplaats Rosenburgh, Rosenburgherlaan 5 te Voorschoten.

Teun Meirink