Informatie

Inleiding Competities Jeugdclub Bestuur Clublokaal Contributie Clubblad Internet

Inleiding

Schaakvereniging Voorschoten is een gezellige schaakclub met ongeveer 100 leden, waaronder 50 jeugdleden. Iedere donderdagavond vanaf 19:45 tot 24:00 uur treffen wij elkaar in De Werf, het zalencentrum bij de Gereformeerde Kerk Kruispunt in het hart van de gemeente Voorschoten.
Een schaakclub voor iedereen, jong en oud, man en vrouw, beginner of gevorderde, hartstochtelijke clubschaker en/of wie eenvoudig wat ontspanning zoekt. Belangstellenden zijn altijd welkom op de club voor een partijtje en een praatje. Loop eens binnen! Er is altijd iemand aanwezig om meer informatie over de club te geven. Een goede schaker te zijn is echt geen noodzakelijk gegeven!
Voor een ieder die niet gelijk lid wil worden organiseren we jaarlijks de Piet Houweling beker en Bas Maat bokaal. Dit toernooi is ook open voor niet-leden.


Competities

Bij de senioren wordt er gedurende het jaar in 5 competities gespeeld:

Jeugdclub

De jeugdclub speelt iedere vrijdagavond (buiten de schoolvakanties) van 19.15 u tot 21.00 uur in Basisschool De Vink. Het adres is Kuyperbrink 12, 2253 VX in Voorschoten (Noord-Hofland).
Er zijn schaaklessen, er worden schaakdiploma's gehaald en de kinderen kunnen zich uitleven achter en rond het schaakbord. De actuele standen staan ook online.


Bestuur

Op de algemene ledenvergadering zijn de volgende bestuursleden gekozen:

Voorzitter Secretaris / Wedstrijdleider
Gerben van der Hoeven Igor Damen
Herengracht 384-L De Laan 2 c4
1016 CJ Amsterdam 9712 AV Groningen
( 06-36507858 ( 06-81567138
* voorzitter@svvoorschoten.nl * secretaris@svvoorschoten.nl

Penningmeester Wedstrijdleider intern
Henk Schouten Sander Hilarius
Weikamp 6 Prinses Wilhelminastraat 49
2264 JM Leidschendam 2313 AV Leiden
(   ( 06-50278139
* penningmeester@svvoorschoten.nl * afmelden@svvoorschoten.nl
Bank: NL71 RABO 0366 1644 65 * wedstrijdleider@svvoorschoten.nl

Jeugdleider / PR  
Roderick van Kempen  
Hofvliet 150  
2251 TM Voorschoten  
( 06-23218913  
* jeugdleider@svvoorschoten.nl  


Clublokaal

Avond: donderdag van 19.45 - 24.00 uur
Lokaal: Zalencentrum de Werf
  Schoolstraat 4
  2251 BH Voorschoten


Contributie 2022-2023

     
Senioren € 106,00  
Senioren, niet hoofdlid € 53,00  
Studenten, MMS, junioren € 53,00  
Junioren, 2e lid uit een gezin € 43,00  

De contributie graag overmaken naar de penningmeester Henk Schouten.


Clubblad

Man & Paard, het clubblad en trots van Schaakvereniging Voorschoten, komt zo'n 4 keer per jaar uit. Het bevat allerlei wetenswaardigheden over de schaakclub, partijen van clubspelers, leuke voorvallen en aankondigingen van het bestuur. Het clubblad wordt gemaakt voor u maar ook door u.

Alle opmerkingen en uw kopij kunt u sturen naar Christine van der Ven. Ook voor plaatsing van een advertentie kunt u met haar contact opnemen:

Redactie: Christine van der Ven

Man & Paard

Redactieadres: Van Lierdreef 2
  2252 BX Voorschoten
telefoon: 071-5616180
email: manenpaard@svvoorschoten.nl
   
   
   
   
   


Internet

Als u uitslagen, verslagen of foto's heeft voor de site, stuur het vooral naar me op! Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u me mailen.

Webmaster: Peter Wilschut
email: webmaster@svvoorschoten.nl


| naar boven |